Hiển thị kết quả duy nhất

Hết hàng

Hải sản tươi sống

Bào ngư

Hết hàng

Hải sản tươi sống

Cá hồi

200,000
Hết hàng

Hải sản tươi sống

Cá ngừ đại dương

300,000
Hết hàng

Hải sản tươi sống

Cồi sò điệp

Hết hàng

Hải sản tươi sống

Mắt cá ngừ đại dương

110,000
Hết hàng

Hải sản tươi sống

Sò điệp size lớn

200,000
Hết hàng

Hải sản tươi sống

Trứng cá ebiko

Hết hàng

Hải sản tươi sống

Trứng cá hồi

200,000