Hải sản tươi sống

Hải sản tươi sống

Cồi sò điệp

Hải sản tươi sống

Trứng cá ebiko

Hải sản tươi sống

Mắt cá ngừ đại dương

110,000

Hải sản tươi sống

Cá ngừ đại dương

300,000

Hải sản tươi sống

Sò điệp size lớn

200,000

Hải sản tươi sống

Trứng cá hồi

200,000

Hải sản tươi sống

Cá hồi

200,000

Hải sản tươi sống

Bào ngư